V souvislosti

Zašifruj si svůj text
aneb Přehození písmen ve slovech

Tvůj text

MožnostiVýsledek

Jak to funguje

Tvůj text se rozdělí na jednotlivá slova oddělená mezerami a odřádkováním. Písmena ve slovech se podle nastavených Možností přehází. Ve Výsledku se opět slova spojí mezerami a odřádkováním.
Aby byla zachována čitelnost textu, první a poslední písmeno ve slově zůstane na původním místě, přehodí se jen písmena uvnitř slova, a to tak, že prostředek slova se rozdělí na dvojice nebo trojice písmen a přehodí se písmena jen v těchto dvojicích nebo trojicích.
Přehazování písmen je náhodné, takže pokaždé dostaneš jiný výsledek.

Created by Sensio